شکلات بسته بندی MX 55
Loading...

این محصول به همراه ساک دستی به فروش می رسد. هر جعبه شامل دو طعم شکلات مغزدار با کرم قهوه و کرم پرتقال می باشد که با شکلات تلخ پوشیده شده و هر تکه شکلات بصورت مجزا با لفاف های سلفونی بسته بندی شده است. وزن هر تکه 9 گرم و وزن خالص جعبه 360 گرم می باشد.

تعداد جعبه 6 بسته
تعداد 40 عدد
وزن خالص 360 گرم ~ 3%