شکلات بسته بندی EM
Loading...

EM

این  محصول دارای 4 مدل ترکیب طعمی می باشد که در هر کارتن از هر 4 نوع بسته بندی موجود می باشد.

1- مخلوط شکلات تلخ کشمشی به همراه شکلات تلخ با مغزی کرم قهوه

2 - مخلوط شکلات تلخ کشمشی به همراه شکلات تلخ با مغزی کرم نعنا

3 - مخلوط شکلات شیری به همراه شکلات تلخ با مغزی کرم توت فرنگی

4 - مخلوط شکلات تلخ به همراه شکلات تلخ با مغزی کرم کاکائو

وزن هر تکه شکلات خالص آن 8 گرممی باشد. 

تعداد جعبه 12 بسته
وزن خالص 300 گرم ~ 3%