شکلات بسته بندی SX500
Loading...

این محصول حاوی 72 تکه شکلات تلخ خالص با درصد خلوص 55% می باشد که وزن هر تکه از آن 6 گرم و وزن خالص بسته بندی 432 گرم می باشد.

تعداد جعبه 6 بسته
تعداد 72 عدد
وزن خالص 432گرم ~ 3%