شکلات بسته بندی SX400
Loading...

این محصول حاوی 72 تکه شکلات تلخ 55% و شکلات شیری  35% می باشد که وزن هر تکه از آن 6 گرم و وزن خالص بسته بندی 432 گرم می باشد.

تعداد جعبه 6 بسته
تعداد 72 عدد
وزن خالص 432 گرم ~ 3%